Pályázati és részvételi feltételek:

 

 

 1. A pályázat kiírója: MyActionCam Magyarország Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2.; info@myactioncam.hu; 06 1 788 8246) továbbiakban Szervező

 

 1. A pályázat formája:
  Egyfordulós, országos, on-line. Nevezési díj nincs.

 

 1. Pályázni kizárólag online módon lehet, az I. Drónfotó Pályázat hivatalos honlapján a http://dronephotoaward.org oldalon.

Itt lehet a Pályázatra jelentkezni és a pályaműveket feltölteni, itt láthatók az előválogatott képek.

A pályázat nyílt, amelyen bárki részt vehet, aki elfogadja a pályázati feltételeket. A pályázaton egy pályázó legfeljebb 5 képpel nevezhet.

 

 1. Pályázat időtartama:
 • Jelentkezés: 2018. 04.04. 0:00-től 2018. 05.15. 23:59-ig
 • MEGHOSSZABBÍTVA 2018. 05.31. 23:59-ig

 

 • Zsűrizés: 2018. 06.01.- 2018. 06. 07.
 • Közönségszavazás zárása: 2018. 05.10.
 • Eredményhirdetés, kiállítás megnyitó, díjátadó: 2018. 06.16.

 

 1. A jelentkezés feltételei:
 • az online nevezési lap kitöltése
 • a Pályázat tárgyát képező egyedi képek feltöltése, maximum 5 kép
 • a Pályázati feltételek elfogadása

 

 1. A jelentkezés lépései:
 • Az online nevezési lap kitöltése

A nevezési lapon a Pályázó igazolja, hogy a Pályázati feltételeket elfogadja, beküldött képei minden tekintetben megfelelnek a kiírásnak. A nevezéssel a Pályázó kijelenti, hogy a képeket ő készítette és rendelkezik a beadott kép eredeti változatával. Továbbá hozzájárul, hogy az általa megadott e-mail címen értesítést kapjon az I. Drónfotó Pályázattal kapcsolatban.

 • Pályázati anyagok feltöltése

A Pályázati anyagok feltöltésekor a Pályázók a végleges pályaműveket tölthetik fel a szerverre, ezért kérjük, hogy a képek technikai paramétereiről szóló részt alaposan olvassák át.

Felhívjuk a Pályázók figyelmét arra, hogy a leadási határidő vége előtt, az utolsó napokban a tömeges használat miatt a feltöltés lelassulhat, ezért kérünk minden Pályázót, hogy a feltöltést minél előbb végezze el.

 1. Formai és technikai követelmények

A Pályázaton manipulált képek nem indulhatnak.
Nem számít manipulációnak a hagyományos fotográfiai korrekció, így a színek, tónusok és a fényerő életszerű beállítása, illetve a felvétel közben keletkezett technikai hibák eltávolítása.
Manipulációnak számít, és kizárást von maga után, a képek tartalmának megváltoztatása, vagyis képi elemek utólagos eltávolítása vagy hozzáadása.

A képek technikai feltételei a következők:

 

 • Képfelbontás

A Pályázaton legalább 8 megapixel felbontású képpel lehet pályázni. A kép rövidebbik oldala nem lehet kisebb, mint 1500 pixel, a hosszabbik oldala nem haladhatja meg a 6000 pixelt.

 • Kép formátum és méret

Pályázni és feltölteni kizárólag JPG (Joint Photographic Experts Group) formátumú képet lehet. A maximális fájl méret 3,5 Mbyte. Ennél nagyobb méretű képeket vagy más formátumot a rendszer automatikusan elutasít, és nem enged feltölteni.
Javasolt képtömörítési minőség 80% (százalék). (Ez a Photoshopban a 8-as vagy ennél nagyobb minőségi értéknek felel meg.) (Nagyobb fájl méret esetén javasoljuk a felbontás és/vagy a tömörítés arányának módosítását.)

 

 1. A zsűrizés menete

A zsűrizés időpontja 2018. 06.01.- 2018. 06. 07.

A Zsűri tagjai:

Csudai Sándor, többszörösen díjazott fotográfus, www.sandorcsudai.com

Damak Ferenc, drónpilóta, a MyActionCam.hu tulajdonosa, www.myactioncam.hu

Derencsényi István, fotóriporter, drónfotós

Kálló Péter, többszörösen díjazott fotográfus, drónfotós, a zsűri elnöke, www.kallopeter.hu

A zsűri valamennyi, érvényes Pályázatot áttekinti és több fordulós zsűrizés során bírálja el. A zsűri köteles kizárni a Pályázati feltételeknek nem megfelelő munkát.

A zsűrizés nem nyilvános és anonim módon történik.

A technikai elvárásoknak megfelelő képeket a Pályázat Facebook oldalán közzétesszük, ahol a legtöbb szavazatot kapott pályamű közönségdíjban részesül.

Az eredményt a zsűrizés lezárása után 2018. 06. 16-án a díjátadón jelentjük be.

 1. Díjazás

A pályázat során a Zsűri által legjobbnak ítélt 30 alkotás kerül kiállításra. A három díjazott fényképből, a közönség díjat nyert képből, továbbá a Zsűri által legmagasabbra értékelt további 26 alkotásból művészi nyomatokat készítünk.

A pályázat végeredménye a díjátadásig nem publikus. Az ünnepélyes díjkiosztó időpontjáról a pályázók elektronikus úton, a nyomtatott sajtó, illetve a pályázat médiapartnerei útján kapnak tájékoztatást. A díjak az eredményhirdetéssel egybekötött díjkiosztó kiállításon kerülnek kiosztásra.

 1. díj – DJI Phantom 4 Pro Obsidian
 2. díj – GoPro Hero 6 Black
 3. díj – HP Sprocket Zsebnyomtató

Közönségdíj –Coming Soon

 

 

 1. Eredményhirdetés, Díjátadó, Kiállítás megnyitó: 06. 16. a pontos helyszínről a pályázat honlapján lehet értesülni. A pályázatot bemutató kiállítás: A kiállítás a díjátadóval veszi kezdetét és 10 napig lesz megtekinthető.

 

 1. Nyilvánosság és szerzői jogok

A feltöltött képek a jelentkezés elküldése után nem módosíthatók!

A Pályázó a nevezési lap kitöltésével és a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja az Drónfotó Pályázat Pályázati feltételeit, és egyben hozzájárul, hogy a beküldött pályaműveket a rendezők térítésmentesen:

 • a kiállítás és/vagy kiállítás-sorozat anyagiba beválogassák és azt, a I. Drónfotó Pályázat neve alatt, a kiállítás(ok) részeként, időbeli és térbeli korlátozás nélkül bemutassák,
 • a Pályázattal és a kiállítással kapcsolatos publikációkban felhasználják,
 • a Pályázat hivatalos honlapján és kommunikációs csatornáin nyilvánossá tegyék,
 • a Pályázat online és print archívumában megőrizzék,
 • nyomtatott és e-book formátumban beválogassák, publikálják.

Az I. Drónfotó Pályázatra beküldött pályaművek kizárólag a Pályázat rendezvényeihez és kommunikációjához, illetve a támogatóinak és a díjfelajánlóknak a pályázathoz és kiállításhoz kapcsolódó kommunikációjához használhatóak fel térítésmentesen.

A beadott pályaműveket az alkotó beleegyezése nélkül, a szervezők harmadik személy részére nem adhatják át.

A Pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a beadó Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

A Pályázó a Jelentkezési lap elküldésével kinyilvánítja, hogy megismerte, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti az I. Drónfotó Pályázat weboldalán olvasható Pályázati feltételeket, és vállalja, hogy betartja az abban foglaltakat. A Pályázó – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseivel összhangban –, a jelentkezés elküldésével hozzájárul, hogy adatait a Szervezők a Pályázaton való részvételéhez szükséges mértékben, a jelentkezési lap beküldésével a pályaművek felhasználása céljából kezelje.

A Pályázaton való részvételhez és a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat a Pályázó a Jelentkezési lapon adja meg: a Pályázó szavatolja, hogy megfelel a részvétel feltételeinek, valamint hogy a Jelentkezési lapon feltüntetett adatai valósak. A jelentkezési lapon feltüntetett adatok valótlanságából, hibájából vagy hiányosságából, és mindezekből következően a Pályázóval való kapcsolatfelvétel sikertelenségéből eredő következmények a Pályázót terhelik, azokért az Szervezők nem felelnek.

 

 1. A szervezők a változás jogát fenntartják.

 

Budapest, 2018. 03. 29.